La tecnologia a Picking Farma

La tecnologia a Picking Farma 

A Picking Farma disposem de sistemes informàtics validats per empreses externes en compliment de la norma final CFR 21 PART 11 dictada per l’FDA.

El nostre programari propi IP6 / V10 garanteix la traçabilitat total dels articles (lot, caducitat) des de l’entrada a les nostres instal·lacions fins a l’expedició, de manera que s’optimitzen els processos logístics.

Gestió del magatzem:       

 • Escaneig amb terminals portàtils de radiofreqüència a l’entrada de producte
 • Matriculació, revisió i ubicació dels palets
 • Inventaris permanents
 • Gestió de devolucions
 • Generació d’albarans de transport
 • Integració amb les agències de transport

Gestió de comandes:

 • Automatització en la preparació de les comandes (pick-to-light, put-to-light)
 • Algoritmes de sortida (FIFO, FEFO, LIFO)

Gestió de la informació:

 • Intercanvi d’informació entre Picking Farma i el client
 • Seguiment de les comandes en temps real
 • Generació d’informes diaris dels estocs i regularitzacions de l’inventari
 • Sistemes de comunicacions adaptables (EDI, iDocs, IBM Cloud AS2, fitxers plans, etc.)
+ PICKING FARMA

+ Tendència a l’error 0
+ Més productivitat
+ Optimització de les tasques de magatzem

Ja coneixes els nostres serveis?