Gestió de devolucions

A través del nostre programari de gestió propi, garantim una verificació al 100% de les unitats i una traçabilitat completa dels lots.  

Assegurem la connexió amb el SEVeM per a la gestió d’unitats serialitzades.

Treballem amb sistemes de seguretat i control adaptats als requisits del client mitjançant PNT personalitzats.

Més d’1.200.000 unitats gestionades com a devolucions a l’any.

PICKING FARMA

+ Picking Farma disposa de l’autorització de productor de residus i en gestionem la destrucció.