Emmagatzematge

A Picking Farma, garantim la integritat del producte dels nostres clients.

A les nostres instal·lacions disposem de zones d’emmagatzematge segregades i controlades per garantir els requisits dels nostres clients.

Emmagatzematge convencional

  • 73.000 forats de palets.
  • Emmagatzematge a temperatura controlada adaptada als requisits de cada producte.

Emmagatzematge fred

  • 3.000 posicions de forat/palet en cambres frigorífiques de 2 ºC a 8 ºC.
  • Telegestió de les temperatures 365 dies l’any / 24 hores al dia.
 

També disposem de mostroteques ICH 25 ºC / 60% d’humitat per emmagatzemar mostres de retenció.

+ PICKING FARMA

+ Sistemes de monitoratge de temperatures i humitats

+ Calibratge anual de sondes de temperatura

+ Grups electrògens per assegurar el funcionament en cas de falta de corrent elèctric

+ Control d’accés, sistemes antiintrusió i videovigilància

+ Control de plagues