Emmagatzematge convencional:


– Emmagatzematge de palets en cambres frigorífiques i en condicions de temperatura controlada.

– Telegestió

– Alarmes 24 hores al dia / 365 dies

– Doble sistema refrigeració independent

– Electrògens per assegurar el funcionament en cas de falta de corrent

– Control de temperatura < 25ºC a magatzem convencional

 

Emmagatzematge fred

– 2.400 ubicacions de palets

– Registres de temperatura entre + 2º i + 8º validats

– Sistema redundant de seguretat per mantenir la cadena de fred

– Telegestió 365 dies a l’any / 24 hores al dia.

 

Gestió de mostres

– Retirada de mostres

– Muestroteca I.C.H. 25ºC / 60 % humitat

– Monitorització en totes les naus i càmeres frigorífiques.

> Tornar a serveis