Serveis

 Recepció de producte

Recepció control e identificació del producte amb la garantia i seguretat que requereixen , gràcies a la informatització  integral de tots els processos.Emmagatzematge convencional

-Emmagatzematge de palets en càmeres frigorífiques i en condicions de temperatura controlada.

-Telegestió

-Alarmes 24 hores al dia / 365 diesPreparació de comandes

-196.700.000 unitats totals preparades en 2015 de caixes completes , palets i picking.Gestió de devolucions

-Disposem d’autorització per destrucció de residuos.
-Software propi per la gestió eficient de devolucions.
-Registre informàtic de la traçabilitat dels lots.Fabricació parcial d’ envàs secundari

-Autorització acondicionamient secundari
-Acostumats a treballar amb grans volums en el menor temps, amb la màxima precisió i la millor qualitat
-Més de 10 línies de fabricació.
-Revisió de lots.Gestió del transport

-Selecció, evaluació i contactació dels proveïdors.
-Auditoríes de qualitat
-Traçabilidat de les expedicions
-Resolució d’incidències.Order to cash

-Call center
-Recepció e introducció de comandes en ERP prèpi.
-Contrl de crédit, gestió de quotes, gestió de backorders
-Interfaces d’ordres de comàndes cap al magatzem logístic
-Interface de recuperació d’albarans preparats
-Facturació (diària, setmanal, mensual)
-Remeses bancàries automatizades