Qualitat


Autoritzacions i certificats
– Certificat compliment NFC
– Certificat compliment BPD
– Autorització d’entitats de distribució de medicament d’ús humà
– Autorització d’activitats d’instal·lació de cosmètics
– Certificat norma ISO 9001:2008
– Laboratori autoritzat per l’AEMPS per realitzar activitats de condicionament secundari
– Autorització Gestor de Residus

Procediments
Des de la seva creació, PICKING FARMA planifica, estructura i desenvolupa les activitats dels seus laboratoris client utilitzant procediments normalitzats de treball (PNTs). Això representa nombrosos avantatges com la millora de l’organització i execució de les activitats, facilitar la feina al personal, tant de caràcter tècnic com administratiu, proporcionar uniformitat en la utilització dels equips reduint les possibilitats d’error, facilitar el seguiment i control de les operacions realitzades, aportar dades comparatives entre si i ajudar a la formació del nou personal.