Order to cash

Gràcies a un programari financer propi i a un equip qualificat, prestem el servei amb un model completament integrat i transparent:

  • Call center
  • Recepció i introducció de comandes en ERP propi
  • Control de crèdit, gestió de quotes, gestió de comandes en retard
  • Interfícies d’ordres de comanda cap al magatzem logístic
  • Interfície de recuperació d’albarans preparats
  • Facturació (diària, setmanal, mensual)
  • Remeses bancàries automatitzades
  • Gestió del cobrament
  • Notificació d’autocartera, saldos i balanços
  • Reclamacions d’impagaments (fins a la segona trucada)
PICKING FARMA

+ Personal dedicat i amb experiència en la gestió del seu servei d’atenció al client i serveis de facturació