La qualitat a Picking Farma

logos-calidad

La qualitat a Picking Farma

A Picking Farma treballem seguint les normes de correcta fabricació i les bones pràctiques de distribució en les nostres àrees de negoci.

Un equip de farmacèutics titulats assegura el més alt nivell de compliment del sistema de gestió de la qualitat gràcies a certs procediments establerts:

 • Auditories internes i externes
 • Data Integrity (sistema de gestió documental, registres, PNTs…)
 • Sensibilització del personal amb plans de formació (plataforma de formació en línia)
 • Homologació de proveïdors i clients
 • Control de canvis (anàlisi de riscos, seguiment KPIs…)
 • Validació d’instal.lacions i sistema d’informació
 

Els controls i les inspeccions permanents de laboratoris i autoritats avalen l’alt nivell de qualitat del servei.

Autoritzacions i certificats de Picking Farma (logotips):  

 • Certificat de compliment de l’NFC (protocol de comunicació i formats d’intercanvi de dades)
 • Certificat de compliment de les BPD
 • Autorització d’entitats de distribució de medicaments d’ús humà
 • Autorització d’activitats d’instal·lació de cosmètics
 • Certificat de la norma ISO 9001:2015
 • Laboratori autoritzat per l’AEMPS per dur a terme activitats de condicionament secundari

 

POLÍTICA DE QUALITAT

L’empresa PICKING FARMA, S.A. estableix com objectiu que la Qualitat dels serveis prestats, sigui fidel reflexa de les necessitats de cada client. Per això estableix, declara i assumeix els següents principis:

 1. L’objectiu de Picking Farma ha de ser oferir al client un servei logístic integral, personalitzat i adaptat a les seves necessitats. L’importància de la qualitat (establiment de relacions proveïdor/client) s’ha de veure reflectit en el servei ofert.
 2. Las exigències dels nostres clients, junt amb el compliment de las normatives legals de les nostres activitats i les necessitats de les parts interessades que siguin rellevants, son la base per establir la qualitat dels nostres serveis.
 3. La Qualitat final del servei prestat es el resultat d’unes accions planificades prèviament i enfocades a la millora continua.
 4. Tot això tenint en compte que la Qualitat es una tasca comú de tots els membres de l’empresa. La qualitat es <<responsabilitat de tots. El nombre de especialistes de qualitat de l’organització es igual al de persones que hi treballen>>. Això implica l’assoliment d’un compromís individual de tots els empleats.
 5. La formació i capacitació del personal son aspectes bàsics per assolir els objectius de l’empresa.
 6. Involucració i participació de l’Alta Direcció L’empresa s’esforçarà en millorar de forma continua a tots els nivells de forma que incrementi la Qualitat dels serveis prestats.
 7. Reconeixement i comunicació d’èxits assolits.

Ja coneixes els nostres serveis?